• Kom op tijd en verwittig wanneer u verhinderd bent uw afspraak na te komen.
  • Voor een raadpleging wordt 15 à 20 min voorzien. Komt u voor 2 personen, dan kan u best 2 afspraken boeken.
  • Wanneer u vooraf denkt meer tijd nodig te hebben voor uw consult of voor specifieke zaken (bv. preoperatief onderzoek, wegnemen van wratten), neemt u best telefonisch contact op.
  • Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die ernstig ziek zijn of zich moeilijk kunnen verplaatsen. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn beter in de praktijkruimte.
  • Voorschriften (medicatie, kine, beeldvorming) of attesten (afwezigheid, sport) vereisen een persoonlijk contact met de arts en kunnen enkel via de raadpleging.
  • De inname van medicatie vergt een regelmatige medische controle. Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot wanneer hij een volgende controle nodig acht. Tussendoor worden in principe geen voorschriften meegegeven.
  • Vermijd tijdens uw raadpleging voorschriften te vragen voor familieleden. Een voorschrift maakt immers deel uit van een behandeling wat een persoonlijke opvolging vraagt.